Wash. and Jeff.

Individual Game-by-Game Summaries


Games Played


The Automated ScoreBook For Football Wash. and Jeff. Games Played (as of Nov 19, 2005) All games ## Name GP/GS TSU HANOVER ALL E&H THI WES GRO BET WAY TMC BC 5 Aaron Bane 11/10 START START START START START XXX START START START START START 65 Mike Banyasz 3/- ... ... XXX XXX ... ... ... XXX ... ... ... 54 Bradley Begonia 1/- ... ... ... XXX ... ... ... ... ... ... ... 37 Stu Biro 9/- XXX XXX XXX XXX ... XXX ... XXX XXX XXX XXX 40 Joey Boehm 6/- XXX XXX ... XXX ... XXX ... XXX ... XXX ... 92 Brandon Bovina 9/1 XXX XXX ... ... XXX XXX START XXX XXX XXX XXX 19 Garrett Brain 10/8 START START START START START ... START START XXX START XXX 86 Peter Briggs 11/1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX START XXX XXX XXX XXX 59 Dan Brodland 11/10 START START START START START XXX START START START START START 50 Dave Bucar 6/1 XXX XXX ... XXX ... ... ... XXX ... XXX START 75 Russ Chase 6/- XXX XXX ... XXX ... ... ... XXX ... XXX XXX 4 Nick Cherish 11/10 START START START START START XXX START START START START START 88 Matt Chuppa 5/- XXX XXX ... XXX ... ... ... XXX ... ... XXX 10 Ryan Church 7/- XXX XXX ... XXX ... ... XXX XXX XXX ... XXX 56 E. Contestabile 5/- ... XXX ... XXX ... XXX ... XXX ... ... XXX 17 Chris Edwards 11/10 START START START START START XXX START START START START START 91 Jeff Ernst 11/9 XXX START START START START XXX START START START START START 85 Luke Espe 2/- ... ... ... ... ... ... ... XXX ... XXX ... 44 John Fahey 9/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX ... XXX XXX XXX ... 8 Greg Flick 5/- XXX XXX ... XXX ... ... ... XXX XXX ... ... 34 Will Flynn 1/- XXX ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 Brian Frank 2/- ... ... ... XXX ... XXX ... ... ... ... ... 6 Joe Garia 9/- XXX XXX XXX XXX ... XXX XXX XXX ... XXX XXX 38 Dave Gitlitz 11/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 72 Chris Hickey 11/10 START START START START START XXX START START START START START 70 Adam Hoffer 11/10 START START START START START XXX START START START START START 67 Matt Houy 9/- XXX XXX ... XXX ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX 2 R.J. Soeder 11/2 XXX XXX XXX XXX XXX XXX START XXX START XXX XXX 31 Zach Jenniches 4/- XXX XXX XXX XXX ... ... ... ... ... ... ... 28 Curt Jones 2/- XXX XXX ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29 Todd Keenan 9/- XXX XXX XXX ... XXX XXX XXX XXX ... XXX XXX 87 Michael Kehr 3/- XXX ... ... XXX ... ... ... XXX ... ... ... 30 Chris Kessler 8/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ... ... ... 68 Brandon Kosco 1/- ... ... ... ... ... ... ... XXX ... ... ... 7 Aaron Krepps 11/10 START START START START START XXX START START START START START 51 Scott Krysiak 4/- XXX XXX ... XXX ... ... ... XXX ... ... ... 78 Tim Landis 1/1 START ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23 Josh Linton 3/- ... ... ... ... ... ... ... XXX XXX XXX ... 82 Virgil Marshall 2/- ... ... ... ... ... ... ... XXX XXX ... ... 33 Kevin Mathews 11/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 95 Matt Mazgaj 7/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX ... XXX ... ... ... 24 Tom McCafferty 11/2 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX START XXX START 13 Gabe McKee 11/10 START START START START START XXX START START START START START 3 Ryan Mendel 11/8 START START START START START XXX XXX START XXX START START 9 Jon Miller 11/9 START START START START START XXX XXX START START START START 76 Steve Mort 6/2 START XXX XXX START ... ... XXX XXX ... ... ... 52 Julian Muganda 9/1 XXX XXX ... XXX ... XXX XXX XXX START XXX XXX
The Automated ScoreBook For Football Wash. and Jeff. Games Played (as of Nov 19, 2005) All games ## Name GP/GS TSU HANOVER ALL E&H THI WES GRO BET WAY TMC BC 11 Ryan Mullen 10/- XXX XXX ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 41 Rick Notarianni 8/8 START START START START START ... ... START ... START START 55 Jono Novak 1/- ... ... ... ... ... ... ... ... ... XXX ... 81 Bobby Petrini 1/- ... ... ... ... ... ... ... XXX ... ... ... 66 Jason Pierce 4/- XXX XXX ... XXX ... ... ... XXX ... ... ... 26 Gifford Piper 8/- XXX XXX XXX XXX ... XXX XXX XXX ... XXX ... 84 Adam Plantz 2/- XXX XXX ... ... ... ... ... ... ... ... ... 80 David Ravida 4/- XXX ... ... ... ... XXX ... XXX ... ... XXX 49 Mark Renyck 7/- XXX XXX XXX XXX XXX ... XXX ... ... XXX ... 62 Anthony Rizzo 2/- XXX ... ... ... ... ... ... XXX ... ... ... 73 Nick Shafer 1/- ... ... ... ... ... ... ... XXX ... ... ... 53 Adam Shallcross 8/8 START START START START START ... START START START ... ... 74 Eric Sibenac 11/8 XXX START START XXX START XXX START START START START START 25 Kyle Sidebotham 11/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 48 Mike Sklarsky 11/10 START START START START START XXX START START START START START 71 Brian Skokowski 3/- XXX XXX ... ... ... ... ... XXX ... ... ... 98 Dirk Soland 7/2 XXX ... ... ... ... XXX XXX XXX START XXX START 89 N Stankovitch 4/- XXX XXX ... ... ... ... ... XXX ... XXX ... 27 Mike Stickner 1/- ... ... ... ... ... ... ... XXX ... ... ... 39 Nick Straface 7/- ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ... ... ... 45 Phil Stuczynski 4/- XXX XXX ... XXX ... ... ... XXX ... ... ... 90 Luke Sulek 2/- XXX XXX ... ... ... ... ... ... ... ... ... 94 Matt Sutphen 10/8 START START START START START XXX START START ... START XXX 16 Bobby Swallow 5/- XXX XXX ... XXX ... XXX ... XXX ... ... ... 32 Eric Taslov 11/10 START START START START START XXX START START START START START 96 Mitch Tenney 5/- ... ... ... ... ... ... XXX XXX XXX XXX XXX 77 Chris Teter 11/10 START START START START START XXX START START START START START 18 Ryan Valdiserri 1/- ... ... ... ... ... ... ... ... ... XXX ... 21 Cory Walsh 11/10 START START START START START XXX START START START START START 42 J Weatherspoon 10/- XXX XXX XXX XXX ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX 14 Mike Wilmus 11/10 START START START START START XXX START START START START START 69 Tyler Wilson 1/- ... ... ... ... ... ... ... XXX ... ... ... 12 Zack Zebrasky 4/- ... ... ... ... ... ... ... XXX XXX XXX XXX 22 Zitzelsberger 11/10 START START START START START XXX START START START START START

Total Tackles Game-by-Game


The Automated ScoreBook For Football Wash. and Jeff. Total Tackles Game-by-Game (as of Nov 19, 2005) All games TOTAL TACKLES UA-A TOT TSU HANOVER ALL E&H THI WES GRO BET WAY TMC BC Gabe McKee.......... 51-26 64.0 4-0 8-1 4-3 3-1 7-2 9-3 5-0 2-0 3-2 1-9 5-5 Cory Walsh.......... 53-22 64.0 - 5-4 10-3 2-2 6-5 4-0 6-0 5-1 3-3 4-2 8-2 Mike Wilmus......... 41-27 54.5 4-1 2-3 4-2 1-1 6-5 3-1 5-3 5-1 6-2 0-2 5-6 Eric Taslov......... 35-37 53.5 5-2 1-2 5-6 2-0 3-5 4-1 4-3 3-4 1-3 3-9 4-2 Mike Sklarsky....... 31-29 45.5 5-3 2-2 4-3 3-6 1-2 2-2 2-2 1-4 6-2 1-2 4-1 Aaron Bane.......... 25-39 44.5 2-1 4-5 4-4 1-2 2-5 2-0 4-1 0-1 4-4 0-9 2-7 Nick Cherish........ 22-27 35.5 4-1 2-2 2-2 0-1 1-5 0-3 4-3 2-1 3-3 2-4 2-2 Rick Notarianni..... 17-15 24.5 3-2 2-3 1-0 5-3 - DNP DNP - DNP 2-3 4-4 Dan Brodland........ 15-17 23.5 1-2 1-2 0-3 2-3 1-3 2-0 2-0 1-2 1-1 3-1 1-0 Jeff Ernst.......... 13-10 18.0 2-0 2-1 2-0 - 2-2 1-0 - 2-1 0-4 0-2 2-0 Julian Muganda...... 9-11 14.5 - 0-1 DNP 1-1 DNP 2-0 1-0 0-1 2-2 2-3 1-3 Todd Keenan......... 8-10 13.0 4-2 2-4 1-0 DNP 0-1 - - 0-3 DNP 1-0 - Dave Gitlitz........ 8-10 13.0 3-0 - - 1-3 - 1-1 - 1-2 1-0 1-4 - Matt Mazgaj......... 7-7 10.5 3-1 1-1 0-1 1-1 1-2 1-1 DNP - DNP DNP DNP Matt Sutphen........ 5-10 10.0 0-2 0-2 1-5 1-1 - 1-0 2-0 - DNP - - J Weatherspoon...... 6-5 8.5 0-1 1-0 0-1 2-0 DNP 1-0 0-1 2-0 - 0-2 - Dirk Soland......... 5-6 8.0 - DNP DNP DNP DNP 1-1 1-1 2-1 1-0 0-2 0-1 John Fahey.......... 5-6 8.0 - - 1-2 2-0 1-0 1-0 DNP 0-3 - 0-1 DNP Ryan Mullen......... 6-4 8.0 1-0 1-1 DNP 3-0 1-1 - - 0-1 - - 0-1 Mitch Tenney........ 5-5 7.5 DNP DNP DNP DNP DNP DNP 2-0 - - 2-5 1-0 Aaron Krepps........ 5-3 6.5 - - - - 1-0 - 0-1 1-0 1-1 1-1 1-0 Nick Straface....... 6-1 6.5 DNP 2-0 3-0 - 1-0 - - 0-1 DNP DNP DNP R.J. Soeder......... 3-5 5.5 - 0-1 - - - 2-1 0-1 0-1 0-1 1-0 - Brandon Bovina...... 4-3 5.5 - - DNP DNP 0-1 1-0 0-1 2-0 - 0-1 1-0 Joe Garia........... 2-5 4.5 - 0-3 - 1-0 DNP 1-1 - 0-1 DNP - - Kyle Sidebotham..... 3-2 4.0 - 0-1 - - 1-0 - - - - 2-1 - E. Contestabile..... 3-1 3.5 DNP - DNP 1-0 DNP 1-0 DNP 1-1 DNP DNP - Zitzelsberger....... 2-3 3.5 - - - - 1-0 - 0-1 - - 1-2 - Tim Landis.......... 3-1 3.5 3-1 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Chris Kessler....... 2-3 3.5 - 2-1 0-1 - 0-1 - - - DNP DNP DNP Stu Biro............ 0-5 2.5 0-1 - - - DNP 0-1 DNP 0-1 0-2 - - Virgil Marshall..... 1-2 2.0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 1-2 - DNP DNP Kevin Mathews....... 1-1 1.5 - 1-0 - 0-1 - - - - - - - Phil Stuczynski..... 0-3 1.5 - 0-2 DNP - DNP DNP DNP 0-1 DNP DNP DNP Gifford Piper....... 1-1 1.5 - - - - DNP 1-0 - 0-1 DNP - DNP Jon Miller.......... 1-0 1.0 - - - - 1-0 - - - - - - Adam Hoffer......... 1-0 1.0 - - - - 1-0 - - - - - - Peter Briggs........ 1-0 1.0 - - - - - - - - - - 1-0 Russ Chase.......... 0-2 1.0 - - DNP - DNP DNP DNP 0-2 DNP - - Zack Zebrasky....... 1-0 1.0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP - 1-0 - - Chris Edwards....... 1-0 1.0 - - - - - 1-0 - - - - - TEAM................ 1-0 1.0 - - - - - - - - - 1-0 - Zach Jenniches...... 0-2 1.0 - 0-2 - - DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Joey Boehm.......... 1-0 1.0 - - DNP 1-0 DNP - DNP - DNP - DNP Josh Linton......... 0-1 0.5 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP - - 0-1 DNP Jono Novak.......... 0-1 0.5 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 0-1 DNP Ryan Mendel......... 0-1 0.5 - - - - - - - - - 0-1 -
The Automated ScoreBook For Football Wash. and Jeff. Total Tackles Game-by-Game (as of Nov 19, 2005) All games TOTAL TACKLES UA-A TOT TSU HANOVER ALL E&H THI WES GRO BET WAY TMC BC Anthony Rizzo....... 0-1 0.5 - DNP DNP DNP DNP DNP DNP 0-1 DNP DNP DNP

Rushing/Receiving Game-by-Game


The Automated ScoreBook For Football Wash. and Jeff. Rushing/Receiving Game-by-Game (as of Nov 19, 2005) All games RUSHING No-Yds/TD TSU HANOVER ALL E&H THI WES GRO BET WAY TMC BC Ryan Mendel......... 156-823/8 13-102/1 15-168/2 19-100/2 6-12/0 12-36/0 24-74/2 16-65/0 10-106/0 14-35/0 21-84/1 6-41/0 Zitzelsberger....... 152-787/10 9-74/0 11-62/0 6-8/0 15-60/1 12-72/0 16-100/0 16-49/1 20-122/4 23-118/3 14-67/0 10-55/1 Gifford Piper....... 27-152/0 4-22/0 9-73/0 - 6-16/0 DNP - - 7-39/0 DNP 1-2/0 DNP Ryan Church......... 12-97/2 2-41/0 3-49/1 DNP 1--2/0 DNP DNP 1-4/1 4-16/0 - DNP 1--11/0 Aaron Krepps........ 13-89/2 3-15/1 3-53/1 - - 2--7/0 1-8/0 1-11/0 - 1-1/0 1--2/0 1-10/0 Kevin Mathews....... 8-66/1 - - - 3-46/0 - 2-7/0 - 3-13/1 - - - Curt Jones.......... 5-30/0 2-8/0 3-22/0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP N Stankovitch....... 4-7/0 - - DNP DNP DNP DNP DNP 4-7/0 DNP - DNP Josh Linton......... 2-4/0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 2-4/0 - - DNP Matt Chuppa......... 1-0/0 1-0/0 - DNP - DNP DNP DNP - DNP DNP - Bobby Swallow....... 4--6/0 2--11/0 1-2/0 DNP 1-3/0 DNP - DNP - DNP DNP DNP TEAM................ 10--27/0 - 2-0/0 1-0/0 1--2/0 - 2--24/0 2--1/0 DNP 2-0/0 - - Chris Edwards....... 23--102/0 - 2-2/0 2-3/0 - 3--34/0 4--17/0 4--5/0 - 5--20/0 2--21/0 1--10/0 RECEIVING No-Yds/TD TSU HANOVER ALL E&H THI WES GRO BET WAY TMC BC Aaron Krepps........ 75-1100/15 6-133/2 1-23/0 10-95/0 10-131/2 10-149/1 6-86/4 11-84/0 3-66/1 5-132/1 5-81/2 8-120/2 Jon Miller.......... 48-746/7 3-19/1 6-79/0 9-134/2 3-94/2 6-52/0 2-12/0 5-38/0 3-150/2 3-46/0 3-73/0 5-49/0 R.J. Soeder......... 44-604/2 2-26/0 6-76/1 5-117/0 4-56/0 2-20/0 3-32/0 12-111/0 2-21/0 1-6/0 2-71/1 5-68/0 Tom McCafferty...... 22-470/4 2-62/1 1-11/0 2-41/1 2-28/0 2-32/1 4-85/0 4-72/1 1-8/0 - 2-109/0 2-22/0 Zitzelsberger....... 25-272/3 1-24/0 1-41/1 4-19/0 - 1-8/0 4-63/0 3-25/1 2-21/0 2-16/0 5-39/1 2-16/0 Garrett Brain....... 16-218/5 2-16/0 4-92/1 1-5/0 2-12/1 4-54/2 DNP 1-5/0 2-34/1 - - - Peter Briggs........ 7-71/1 2-11/0 - 1-10/1 3-41/0 1-9/0 - - - - - - Michael Kehr........ 4-38/0 - DNP DNP 1-6/0 DNP DNP DNP 3-32/0 DNP DNP DNP Ryan Mendel......... 5-27/0 1-11/0 1-14/0 1--2/0 - 2-4/0 - - - - - - Kevin Mathews....... 4-18/0 2-7/0 2-11/0 - - - - - - - - - Matt Chuppa......... 2-17/0 - - DNP 2-17/0 DNP DNP DNP - DNP DNP - Greg Flick.......... 2-14/0 - - DNP - DNP DNP DNP 2-14/0 - DNP DNP David Ravida........ 1-5/0 - DNP DNP DNP DNP - DNP 1-5/0 DNP DNP - Josh Linton......... 1-0/0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 1-0/0 - - DNP

Return Stats Game-by-Game


The Automated ScoreBook For Football Wash. and Jeff. Return Stats Game-by-Game (as of Nov 19, 2005) All games PUNT RETURNS No-Yds TSU HANOVER ALL E&H THI WES GRO BET WAY TMC BC Aaron Krepps... 20-314 2-10 3-3 2-6 5-88 1-21 - 1-55 - 2-74 2-47 2-10 Kevin Mathews.. 12-79 1-11 - 1-7 2-26 1-17 1-1 - 2--11 1-17 2-12 1--1 Nick Cherish... 1-4 - - - 1-4 - - - - - - - Michael Kehr... 1-4 - DNP DNP 1-4 DNP DNP DNP - DNP DNP DNP Ryan Mendel.... 1-0 - - - - - - - - - - 1-0 KICK RETURNS No-Yds TSU HANOVER ALL E&H THI WES GRO BET WAY TMC BC Aaron Krepps... 18-443 1-26 2-100 1-35 - 4-78 - 3-38 - 2-46 1-37 4-83 Kevin Mathews.. 7-143 - 2-56 2-20 - 2-44 - - - - - 1-23 Ryan Mendel.... 5-105 - - 1-33 - - - - - 2-40 1-5 1-27 R.J. Soeder.... 1-20 - - - - - - - - - 1-20 - Nick Cherish... 1-13 - - - - - - - 1-13 - - - Zitzelsberger.. 1-11 - - - - - 1-11 - - - - - Ryan Mullen.... 1-1 - - DNP - - 1-1 - - - - - Peter Briggs... 1-0 - - - - - - - - 1-0 - - INT. RETURNS No-Yds TSU HANOVER ALL E&H THI WES GRO BET WAY TMC BC Mike Wilmus.... 4-5 - - - - - 1--1 2-6 - 1-0 - - Gabe McKee..... 4-44 - - - 1-0 1-34 1-10 1-0 - - - - Nick Cherish... 3-15 - 1-0 - - - 1-8 - 1-7 - - - Cory Walsh..... 2-21 - 1-21 - - - - - - - 1-0 - Ryan Mullen.... 2-14 1-14 - DNP - - - - 1-0 - - - J Weatherspoon. 1-49 - - - - DNP 1-49 - - - - - Dave Gitlitz... 1-0 - - - - - - - - - 1-0 - Aaron Bane..... 1-4 - - - - - - - 1-4 - - - Nick Straface.. 1-0 DNP - - - - - - 1-0 DNP DNP DNP Mike Sklarsky.. 1-8 - - - - - - - - - - 1-8 FUMBLE RETURNS No-Yds TSU HANOVER ALL E&H THI WES GRO BET WAY TMC BC Aaron Bane..... 1-18 - - - - - - 1-18 - - - - Nick Cherish... 1-3 - 1-3 - - - - - - - - -

Sacks Game-by-Game


The Automated ScoreBook For Football Wash. and Jeff. Sacks Game-by-Game (as of Nov 19, 2005) All games SACKS UA-A TOT TSU HANOVER ALL E&H THI WES GRO BET WAY TMC BC Dan Brodland........ 3-1 3.5 - - - - - 1.0-2 - 0.5-3 - 2.0-7 - Mike Sklarsky....... 3-1 3.5 2.5-17 - - 1.0-10 - - - - - - - Rick Notarianni..... 3-1 3.5 1.5-9 1.0-4 - - - DNP DNP - DNP 1.0-1 - Aaron Bane.......... 2-2 3.0 0.5-3 - 1.0-1 1.0-7 - - - - - 0.5-3 - Matt Sutphen........ 2-1 2.5 0.5-3 - - 1.0-9 - - 1.0-2 - DNP - - Eric Taslov......... 1-2 2.0 - - - - - - - 1.5-10 - 0.5-2 - Mitch Tenney........ 2-0 2.0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP - - - 1.0-1 1.0-3 Tim Landis.......... 2-0 2.0 2.0-11 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Jeff Ernst.......... 1-0 1.0 - - - - - 1.0-2 - - - - - Matt Mazgaj......... 1-0 1.0 - - - - - 1.0-7 DNP - DNP DNP DNP

Tackle For Loss Game-by-Game


The Automated ScoreBook For Football Wash. and Jeff. Tackle For Loss Game-by-Game (as of Nov 19, 2005) All games TACKLES FOR LOSS UA-A TOT TSU HANOVER ALL E&H THI WES GRO BET WAY TMC BC Mike Sklarsky....... 10-6 13.0 4.5-20 - 2.0-5 3.5-14 - 1.0-3 - 0.5-1 1.5-4 - - Eric Taslov......... 5-5 7.5 2.5-4 - 0.5-1 1.0-2 - 1.0-1 - 2.0-10 - 0.5-2 - Dan Brodland........ 6-3 7.5 - - - 2.0-7 - 2.0-4 1.0-1 0.5-3 - 2.0-7 - Rick Notarianni..... 7-1 7.5 1.5-9 2.0-6 - 1.0-6 - DNP DNP - DNP 1.0-1 2.0-2 Aaron Bane.......... 4-5 6.5 0.5-3 1.0-1 1.5-2 1.0-7 - - - - - 1.0-4 1.5-3 Jeff Ernst.......... 5-1 5.5 - - - - 1.0-1 1.0-2 - 2.0-3 0.5-1 - 1.0-2 Cory Walsh.......... 4-1 4.5 - - 1.0-1 0.5-2 1.0-3 - 1.0-5 1.0-1 - - - Gabe McKee.......... 3-0 3.0 - - - - 1.0-3 - 1.0-3 1.0-2 - - - Matt Sutphen........ 2-2 3.0 1.0-4 - - 1.0-9 - - 1.0-2 - DNP - - Dirk Soland......... 2-2 3.0 - DNP DNP DNP DNP - - 1.0-3 1.0-4 0.5-0 0.5-2 Ryan Mullen......... 2-0 2.0 - - DNP 2.0-3 - - - - - - - Mitch Tenney........ 2-0 2.0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP - - - 1.0-1 1.0-3 Matt Mazgaj......... 2-0 2.0 - - - 1.0-1 - 1.0-7 DNP - DNP DNP DNP Tim Landis.......... 2-0 2.0 2.0-11 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Nick Cherish........ 2-0 2.0 - - - - - - - 1.0-4 1.0-2 - - Dave Gitlitz........ 1-0 1.0 - - - 1.0-2 - - - - - - - Julian Muganda...... 1-0 1.0 - - DNP - DNP - - - - 1.0-1 - Brandon Bovina...... 1-0 1.0 - - DNP DNP - - - 1.0-1 - - -

Fumbles Game-by-Game


The Automated ScoreBook For Football Wash. and Jeff. Fumbles Game-by-Game (as of Nov 19, 2005) All games FUMBLES No-Lost TSU HANOVER ALL E&H THI WES GRO BET WAY TMC BC Chris Edwards....... 4-3 - - 1-1 - - 1-1 1-0 - 1-1 - - Ryan Mendel......... 1-0 - - - 1-0 - - - - - - - Tom McCafferty...... 1-1 1-1 - - - - - - - - - - Zitzelsberger....... 1-1 - - - - - - - - - 1-1 - Ryan Church......... 1-1 - - DNP - DNP DNP - - - DNP 1-1 N Stankovitch....... 1-0 - - DNP DNP DNP DNP DNP 1-0 DNP - DNP Kevin Mathews....... 1-1 - - - - - - - 1-1 - - - TEAM................ 1-1 - - - - - 1-1 - DNP - - - Michael Kehr........ 1-1 - DNP DNP 1-1 DNP DNP DNP - DNP DNP DNP FUMBLES FORCED Number TSU HANOVER ALL E&H THI WES GRO BET WAY TMC BC Gabe McKee.......... 1 1 - - - - - - - - - - Nick Cherish........ 1 - - - - - - - - - - 1 Matt Mazgaj......... 1 - - - - - 1 DNP - DNP DNP DNP Matt Sutphen........ 1 - - - - - - 1 - DNP - - Mike Wilmus......... 1 - - - - - 1 - - - - - Jeff Ernst.......... 1 - 1 - - - - - - - - - R.J. Soeder......... 1 - - - - - - - - - 1 - TEAM................ 1 - - - - - - - DNP - 1 - FUMBLES RECOVERED Number TSU HANOVER ALL E&H THI WES GRO BET WAY TMC BC Gabe McKee.......... 2 1 - - - - - - - - 1 - Eric Taslov......... 2 - - - - - 1 1 - - - - Nick Cherish........ 1 - 1 - - - - - - - - - Rick Notarianni..... 1 - - - - - DNP DNP - DNP - 1 Cory Walsh.......... 1 - - - - - - - - - - 1 Jeff Ernst.......... 1 - - - - - - - - - - 1 Matt Mazgaj......... 1 - - 1 - - - DNP - DNP DNP DNP Aaron Bane.......... 1 - - - - - - 1 - - - - Ryan Mendel......... 1 - - - - - - - - 1 - - TEAM................ 1 1 - - - - - - DNP - - -

Passing Game-by-Game


The Automated ScoreBook For Football Wash. and Jeff. Passing Game-by-Game (as of Nov 19, 2005) All games #17 Chris Edwards Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack-Yds Effic ------------------------------------------------------------------------------ Tri-State University.. 24 18 1 75.0 302 4 44 0-0 227.37 Hanover............... 29 20 1 69.0 336 3 41 1-6 193.53 Allegheny............. 37 33 0 89.2 419 4 42 0-0 219.99 Emory & Henry......... 29 21 0 72.4 332 5 68 0-0 225.48 Thiel................. 52 28 5 53.8 328 4 31 3-34 112.98 Westminster........... 35 19 0 54.3 278 4 38 3-17 158.72 Grove City............ 44 36 1 81.8 335 2 40 1-7 156.23 Bethany............... 20 11 1 55.0 272 3 70 0-0 208.74 Waynesburg College.... 21 11 0 52.4 200 1 61 4-21 148.10 Thomas More College... 34 17 1 50.0 373 4 60 2-21 175.09 Bridgewater........... 57 22 4 38.6 275 2 55 1-10 76.67 TOTALS................ 382 236 14 61.8 3450 36 70 15-116 161.41 #16 Bobby Swallow Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack-Yds Effic ------------------------------------------------------------------------------ Tri-State University.. 5 3 1 60.0 7 0 7 1-7 31.76 Hanover............... 2 2 0 100.0 11 0 6 0-0 146.20 Emory & Henry......... 5 3 0 60.0 33 0 12 0-0 115.44 Bethany............... 6 6 0 100.0 63 1 20 0-0 243.20 TOTALS................ 18 14 1 77.8 114 1 20 1-7 138.20 #10 Ryan Church Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack-Yds Effic ------------------------------------------------------------------------------ Emory & Henry......... 4 3 0 75.0 20 0 8 0-0 117.00 Bethany............... 6 3 0 50.0 16 0 7 0-0 72.40 TOTALS................ 10 6 0 60.0 36 0 8 0-0 90.24